• Introducció
 • Requisits necessaris
 • Funcion bàsiques
  • Accés a Google Calendar
  • Crear un nou calendari
  • Crear esdeveniments
   • Esdeveniment de repetició anual
   • Esdeveniment amb diferents notificacions
   • Esdeveniment amb invitacions (pròximament)
   • Durada dels esdeveniments (pròximament)

INTRODUCCIÓ

 

En aquest manual aprendrem les funcions bàsiques de Google Calendar, aquesta aplicació de Google fa les funcions d’un calendari però a més té multitud de funcions diferents, com per exemple crear calendaris personalitzats, importar calendaris, exportar-los, inserir-los mitjançant HTML , … En resum és una aplicació web de Google que ofereix més que sembla. A continuació mostrarem algunes funcions bàsiques en breus passos.

 

REQUISITS NECESSARIS

Tenir un navegador web, encara que el normal és que ja tingui un navegador instal·lat de forma predeterminada, així i tot, pot visitar aquestes altres alternatives: 

Tenir un compte de Gmail, en cas de no tenir-la podem crear-la fàcilment si segueixes aquest petit manual (Com crear un compte de Gmail o Google pas a pas)

FUNCIONS BÀSIQUES

 

ACCÉS A GOOGLE  CALENDAR

Per a accedir al nostre calendar només hem de seguir aquests passos:

1. Primer hem d’iniciar sessió en el nostre correu de  Gmail , per a això farem el següent, anirem la pàgina de Google una vegada aquí farem clic en el botó blau que diu “iniciar sessió” com es mostra en la imatge de baix .

2.  En segon lloc introduirem les dades que ens requereix cada pas com es mostra en la imatge inferior.

3.  En tercer lloc accedirem a Google calendar, per a això hem de fer clic en el botó que sembla una reixeta amb nou cuadraditos que es troba el comunicat superior a mà dreta, llavors s’obrirà un desplegable on ens mostrarà les aplicacions de Google però no totes, aquí hem de buscar l’aplicació de calendar, si no la veiem a simple vista farem clic en el botó que posa “més” aquí si ens mostrés gairebé totes les aplicacions de Google. Podem observar en la imatge inferior tot l’anteriorment esmentat.

CREAR UN NOU CALENDARI

Crear  un nou calendari és una tasca senzilla i útil, ja que dins d’aquest calendari podrem crear els esdeveniments, recordatoris o tasques que desitgem, fins i tot podem fer diversos calendaris específics, un familiar amb esdeveniments i aniversaris, un altre professional on indiqui els festius, dies de cobrament, …, un altre calendari per als amics amb esdeveniments de festa, aniversari d’amics, … i així tots els que vulguem, per a poder crear un calendari simplement hem de seguir aquests breus passos :

1. Primer hem d’accedir al nostre calendar, si no sap com fer això revisi l’apartat anterior.

2. Una vegada ens trobem dins de l’aplicació podem observar un que se’ns mostra una “agenda” en gran en el centre, un calendari en petit a l’esquerra a dalt i a baix ens sortirà una llista amb possibles calendaris ja creats, també hi ha moltes altres possibilitats però per a crear un nou calendari ens centrarem en això, en la imatge inferior se’ns mostra la pantalla principal de calendar, en la qual hem de prémer el botó de “+” situat a l’esquerra sota el calendari com està marcat en la imatge.

3. Una vegada hem premut el botó de més se’ns mostrarà tres opcions de les quals seleccionarem la de calendari nou que és la primera opció de totes com es mostra en la imatge de baix.

4. A continuació ens dirigirà a la configuració del nou calendari, aquí podem triar el nom per al calendari, una descripció per a aquest, la zona horària en la qual es basés i el propietari del nou calendari

5. Ara simplement hem de fer clic a les lletres en blava que hi ha a la dreta inferior del requadre les quals diuen “CREAR CALENDARI” per a confirmar la configuració bàsica del nostre calendari i crear-lo definitivament.

Crear esdeveniments

Dins d’un calendari podem crear esdeveniments amb diferents propietats, com pot ser la repetició, el recordatori de l’esdeveniment, el tipus de notificació, …
Per aprendre a crear un esdeveniment hem de seguir els breus passos descrits a continuació.

1. Primer hem d’accedir al nostre Calendar, per a això revisi el primer apartat.

2. Una vegada dins de Calendar veurem que en l’agenda principal a baix a la dreta hi ha un botó de color vermell amb el símbol “+” hem de prémer aquest botó.

3. Una vegada hem premut el botó ens portarà a un apartat on podrem configurar el nostre esdeveniment.

Editar i configurar esdeveniments

 

Esdeveniment de repetició anual

Un esdeveniment de repetició pot ser un aniversari o algun esdeveniment anual com a cap d’any o algun esdeveniment especial, podem fer això seguint aquests breus passos:

1. Per a poder configurar el nostre esdeveniment i donar-li una repetició anual hem de fer clic sobre aquest, llavors s’obrirà una petita pestanya amb informació sobre l’esdeveniment, aquí veurem un botó rodó amb un llapis dibuixat dins, hem de prémer aquest botó per a accedir a la configuració de l’esdeveniment, tal com es mostra en la imatge inferior, en cas de no tenir cap esdeveniment, podem crear un seguint els passos explicats en l’apartat crear esdeveniment.

2. Una vegada estiguem dins del menú de creació i configuració del nostre esdeveniment, tindrem diverses opcions de configuració, però per a poder donar-li una repetició a l’esdeveniment hem de centrar-nos en l’opció que hi ha sota el títol de l’esdeveniment més concretament és una petita llista desplegable rectangular en la qual de forma predeterminada posarà “No es repeteix”, en la imatge inferior queda assenyalat.

 

3. Si fem clic sobre aquest botó, s’obrirà un menú desplegable amb diverses opcions, no es repeteix, cada dia, cada setmana els (dia actual), cada mes el (dia actual), anualment el (dia actual), tots els dies laborables (de dilluns a divendres), personalitzar. Aquí triarem l’opció que més ens convingui, per a l’exemple esmentat seleccionarem anualment el (dia actual), com es mostra en la imatge.

4. Una vegada hem seleccionat l’opció que desitgem només hem de prémer el botó que hi ha just a la dreta del títol de l’esdeveniment, en el qual posa “guardar”, d’aquesta forma el nostre esdeveniment quedarà creat amb la configuració que hem seleccionat, en la imatge inferior es mostren dues imatges una del botó i una altra de com es mostra l’esdeveniment en la pàgina principal de calendar una vegada creat.

Esdeveniment amb diferents notificacions

Els esdeveniments per defecte no tenen configurat que es notifiquin quan ocorreran, si volem que se’ns notifiqui quan serà un esdeveniment hem d’especificar-los en la configuració d’aquest, per a això hem de seguir aquests senzills passos:

 

1. Per a poder modificar la configuració d’un esdeveniment, hem de fer clic sobre aquest, llavors s’obrirà una petita pestanya amb informació sobre l’esdeveniment, aquí veurem un botó rodó amb un llapis dibuixat dins, hem de prémer aquest botó per a accedir a la configuració d’aquest esdeveniment, tal com es mostra en la imatge inferior, en cas de no tenir cap esdeveniment podem crear-lo seguint els passos explicats en l’apartat crear esdeveniment.

 

2. Una vegada dins de la configuració del nostre esdeveniment tenim diverses opcions, però per a poder agregar algun tipus de notificació a l’esdeveniment hem de centrar-nos en l’opció que hi ha dins de l’apartat detalls més concretament és la tercera opció com està assenyalat en la imatge inferior.
3. Si premem sobre la frase “afegir una notificació” ens apareixerà una notificació nova predeterminada que podrem modificar al nostre antull, tal com es mostra en la imatge de baix, a més no només podem agregar una notificació, podem agregar un altre tipus d’avisos al nostre gust, com és un correu electrònic.
4. Si premem sobre la frase “afegir una notificació” ens apareixerà una notificació nova predeterminada que podrem modificar al nostre antull, tal com es mostra en la imatge de baix, a més no només podem agregar una notificació, podem agregar un altre tipus d’avisos al nostre gust, com és un correu electrònic.
Continuarem ampliant aquest contingut, continua atent.
Gràcies per la teva paciència i interès