Google Calendar Manual d’ús bàsic

En aquest manual aprendrem les funcions bàsiques de Google calendar, una aplicació web de Google que ofereix més de què sembla. A continuació mostrarem algunes funcions bàsiques en breus passos.

Software
software
Hardware